Al-Qur’an Online

Al-Qur’an 114 surah lengkap dengan teks Arab, transliterasi Latin, dan terjemahan (tafsir) Indonesia.


1. Al-Fatihah ( الفاتحة )
Pembuka

2. Al-Baqarah ( البقرة )
Sapi Betina

3. Ali ‘Imran ( آل عمران )
Keluarga ‘Imran

4. An-Nisa` ( النّساء )
Perempuan

5. Al-Ma`idah ( المائدة )
Hidangan

6. Al-An’am ( الانعام )
Hewan Ternak

7. Al-A’raf ( الأعراف )
Kemampuan – Mengenali

8. Al-Anfal ( الأنفال )
Harta Rampasan Perang

9. At-Taubah ( التوبة )
Tobat

10. Yunus ( يونس )
Yunus

11. Hud ( هود )
Hud

12. Yusuf ( يوسف )
Yusuf

13. Ar-Ra’d ( الرعد )
Guruh

14. Ibrahim ( إبراهيم )
Ibrahim

15. Al-Hijr ( الحجر )
Al Hijr

16. An-Nahl ( النحل )
Lebah

17. Al-Isra` ( الإسراء )
Perjalanan Malam

18. Al-Kahfi ( الكهف )
Gua

19. Maryam ( مريم )
Maryam

20. TaHa ( طه )
Wahai, Manusia

21. Al-Anbiya` ( الأنبياء )
Para Nabi

22. Al-Hajj ( الحجّ )
Haji

23. Al-Mu`minun ( المؤمنون )
Orang-orang Beriman

24. An-Nur ( النور )
Cahaya

25. Al-Furqan ( الفرقان )
Patokan Benar dan Salah

26. Asy-Syu’ara` ( الشعراء )
Para Penyair

27. An-Naml ( النمل )
Semut

28. Al-Qasas ( القصص )
Kisah

29. Al-‘Ankabut ( العنكبوت )
Laba-laba

30. Ar-Rum ( الروم )
Bangsa Bizantium

31. Luqman ( لقمان )
Luqman

32. As-Sajdah ( السجدة )
Sujud

33. Al-Ahzab ( الْأحزاب )
Kaum-kaum Yang Bersekutu

34. Saba` ( سبأ )
Kaum Saba`

35. Fathir ( فاطر )
Sang Pencipta

36. YaSin ( يس )
Wahai, Engkau Manusia

37. As-Saffat ( الصافات )
Yang Tertata Dalam Baris-baris

38. Sad ( ص )
Shad

39. Az-Zumar ( الزمر )
Rombongan-rombongan

40. Al-Ghafir ( الغافر )
Mengampuni

41. Fussilat ( فصلت )
Yang Dijelaskan Dengan Terang

42. Asy-Syura ( الشورى )
Musyawarah

43. Az-Zukhruf ( الزخرف )
Perhiasan Emas

44. Ad-Dukhan ( الدخان )
Asap

45. Al-Jatsiyah ( الجاثية )
Berlutut

46. Al-Ahqaf ( الَأحقاف )
Bukit-bukit Pasir

47. Muhammad ( محمد )
Muhammad

48. Al-Fath ( الفتح )
Kemenangan

49. Al-Hujurat ( الحجرات )
Kamar-kamar

50. Qaf ( ق )
Qaf

51. Az-Zariyat ( الذاريات )
Angin Yang Menerbangkan Debu

52. At-Tur ( الطور )
Gunung Sinai

53. An-Najm ( النجم )
Pengungkapan

54. Al-Qamar ( القمر )
Bulan

55. Ar-Rahman ( الرحمن )
Yang Maha Pengasih

56. Al-Waqi’ah ( الواقعة )
Yang Pasti Akan Terjadi

57. Al-Hadid ( الحديد )
Besi

58. Al-Mujadilah ( المجادلة )
Gugatan

59. Al-Hasyr ( الحشر )
Penghimpunan

60. Al-Mumtahanah ( الممتحنة )
Yang Diuji

61. As-Saff ( الصف )
Barisan-barisan

62. Al-Jumu’ah ( الجمعة )
Jamaah

63. Al-Munafiqun ( المنافقون )
Orang-orang Munafik

64. At-Taghabun ( التغابن )
Untung dan Rugi

65. At-Talaq ( الطلاق )
Perceraian

66. At-Tahrim ( التحريم )
Larangan

67. Al-Mulk ( الملك )
Kekuasaan

68. Al-Qalam ( القلم )
Pena

69. Al-Haqqah ( الحآقة )
Penyingkapan Kebenaran

70. Al-Ma’arij ( المعارج )
Jalan-jalan Kenaikan

71. Nuh ( نوح )
Nuh

72. Al-Jin ( الجن )
Makhluk-makhluk Yang Tidak Tampak

73. Al-Muzzammil ( المزمل )
Yang Terselubung

74. Al-Muddassir ( المدثر )
Yang Berselimut

75. Al-Qiyamah ( القيامة )
Kebangkitan

76. Al-Insan ( الإنسان )
Manusia

77. Al-Mursalat ( المرسلات )
Yang Dikirimkan

78. An-Naba` ( النبأ )
Berita Besar

79. An-Nazi’at ( النازعات )
Yang Terbit Itu

80. ‘Abasa ( عبس )
Dia Bermuka Masam

81. At-Takwir ( التكوير )
Membungkus Dengan Kegelapan

82. Al-Infithar ( الإنفطار )
Terpecah Berkeping-keping

83. Al-Mutaffifin ( الْمُطَفِّفينَ )
Orang-orang Yang Mengurangi Takaran

84. Al-Insyiqaq ( الإنشقاق )
Terpecah Belah

85. Al-Buruj ( البروج )
Gugusan-gugusan Bintang Yang Besar

86. At-Tariq ( الطارق )
Yang Datang Pada Malam Hari

87. Al-A’la ( الأعلى )
Yang Maha Tinggi

88. Al-Ghasyiyah ( الغاشية )
Peristiwa Yang Membayang-bayangi

89. Al-Fajr ( الفجر )
Fajar

90. Al-Balad ( البلد )
Tanah

91. Asy-Syams ( الشمس )
Matahari

92. Al-Lail ( اليل )
Malam

93. Ad-Dhuha ( الضحى )
Saat-saat Pagi Yang Cerah

94. Al-Insyirah ( الإنشراح )
Kelapangan Hati

95. At-Tin ( التينِ )
Tin

96. Al-‘Alaq ( العلق )
Sel Benih

97. Al-Qadr ( القدرِ )
Takdir

98. Al-Bayyinah ( البينة )
Bukti Kebenaran

99. Al-Zalzalah ( الزلزلة )
Gempa Bumi

100. Al-‘Adiyat ( العاديات )
Kuda-kuda Perang

101. Al-Qari’ah ( القارعة )
Malapetaka Yang Tiba-tiba

102. At-Takatsur ( التكاثر )
Keserakahan Untuk Selalu Memperoleh Lebih

103. Al-‘Ashr ( العصر )
Berlalunya Waktu

104. Al-Humazah ( الهمزة )
Pemfitnah

105. Al-Fil ( الفيل )
Gajah

106. Quraisy ( قريش )
Suku Quraisy

107. Al-Ma’un ( الماعون )
Bantuan

108. Al-Kautsar ( الكوثر )
Kebaikan Yang Berlimpah

109. Al-Kafirun ( الكافرون )
Orang-orang Yang Mengingkari Kebenaran

110. An-Nashr ( النصر )
Pertolongan

111. Al-Masad ( المسد )
Tali Temali Yang Dipilin

112. Al-Ikhlas ( الإخلاص )
Pernyataan Kesempurnaan Allah

113. Al-Falaq ( الفلق )
Fajar Menyingsing

114. An-Nas ( الناس )
Manusia


Sumber: The Message of the Quran oleh Muhammad Asad